Aragokamer

De Aragokamer is momenteel open.
Janiek Weening heeft nu kamerdienst.

Diederik Jekel verkozen tot nieuwe vicevoorzitter NNV

Diederik Jekel is als winnaar uit de bus gekomen bij de verkiezing van de nieuwe (vice)voorzitter bij NNV. Op de ALV van 7 april is hij gestart als nieuwe vicevoorzitter, bij de ALV in 2018 neemt hij de voorzittershamer over van Jan van Ruitenbeek. NNV-leden konden in de maand maart 2017 hun stem uitbrengen in de verkiezing. In totaal zijn er 536 stemmen uitgebracht, dit was circa 1,5 keer meer dan in eerdere edities. Alledrie de kandidaten (Diederik Jekel, Frank Linde en Els de Wolf) wisten ieder veel stemmen te krijgen; uiteindelijk had Diederik Jekel er de meeste. Wij wensen Diederik veel succes en plezier in zijn voorzitterschap!