Aragokamer

De Aragokamer is momenteel open.
Michiel Nijmeijer heeft nu kamerdienst.

KasCo 2016

Kascontrole Commissie; ALV-commissie; controleert de boekhouding en brengt aan de hand daarvan advies betreffende decharge van de penningmeester der S.V. Arago uit aan de ALV. Ook wel bekend als de RoBeCo (Royale BerekeningsCommissie).

De KasCo 2016 is te bereiken via kasco2016@arago.utwente.nl en heeft momenteel geen leden.