Aragokamer

De Aragokamer is momenteel gesloten.

KasCo 2021

Kascontrole Commissie; ALV-commissie; controleert de boekhouding en brengt aan de hand daarvan advies betreffende decharge van de penningmeester der S.V. Arago uit aan de ALV. Ook wel bekend als de RoBeCo (Royale BerekeningsCommissie).

De KasCo 2021 is te bereiken via kasco2021@arago.utwente.nl en heeft momenteel geen leden.