Aragokamer

De Aragokamer is momenteel gesloten.

PotenCie

Een commissie voor potentiële activiteiten en het organiseren van excursies naar hoge gebouwen.

De PotenCie is te bereiken via potencie@arago.utwente.nl en bestaat momenteel uit:

  • Imke Nijenbanning (Potentiële Opperfeut)
  • Jelle van Mil (Potentiële Schrijffeut)
  • Evert Jan Bomhof (Potentiële Geldfeut)
  • Jantinus Wisman (Potentiële Bierfeut)
  • Pieter van Essen (Potentiële Kennisfeut)
  • Sietse de Man (Potientiële Planfeut)