Aragokamer

De Aragokamer is momenteel open.
Romaly Grijpma heeft nu kamerdienst.

PotenCie

Een commissie voor potentiële activiteiten en het organiseren van excursies naar hoge gebouwen.

De PotenCie is te bereiken via potencie@arago.utwente.nl en bestaat momenteel uit:

  • Imke Nijenbanning (Potentiële Opperfeut)
  • Jelle van Mil (Potentiële Schrijffeut)
  • Evert Jan Bomhof (Potentiële Geldfeut)
  • Jantinus Wisman (Potentiële Bierfeut)
  • Pieter van Essen (Potentiële Kennisfeut)
  • Sietse de Man (Potientiële Planfeut)