Aragokamer

De Aragokamer is momenteel open.
Oxan van Leeuwen heeft nu kamerdienst.

Statuten & Reglementen

Hieronder staan de statuten en reglementen van Studievereniging Arago.

Statuten der S.V. Arago

Huishoudelijk Reglement