Aragokamer

De Aragokamer is momenteel gesloten.

Organisatie onderwijs

De evaluatie en controle van het onderwijs wordt gedaan door een aantal verschillende instanties op een aantal verschillende niveaus.

SOTN – Directe terugkoppeling van klachten

Het Studenten Overleg Technische Natuurkunde, kortweg SOTN, is een commissie van S.V. Arago die zich bezighoudt met het onderwijs. De voornaamste taken van het SOTN zijn het direct terugkoppelen van klachten van studenten aan docenten en staf, al in de loop van het kwartiel, zodat er direct iets mee gedaan kan worden. Daarnaast onderhoudt het SOTN de tentamenbank, een database van oude tentamens van vakken om mee te oefenen.

OKC-TN – Periodieke evaluatie per jaarlaag

De OKC (OnderwijsKwaliteitsCommissie) organiseert na afloop van een kwartiel per jaarlaag (B1, B2 en B3) een zogenaamd panelgesprek. In een dergelijk panel bevinden zich zo rond de vijf a zes studenten van een jaarlaag. Met een of twee leden van de OKC-TN worden vervolgens de vakken van het afgelopen kwartiel geëvalueerd. Hiervan wordt een rapport geschreven dat wordt gecombineerd met statistieken als slagingspercentages per vak.

OLC – Curriculaire evaluatie

De OpLeidingsCommissie bestaat uit een aantal studenten en docenten van TN. Het OLC heeft een curriculumbrede blik en evalueert de plaatsing van vakken daarin. Ook behandelt de OLC alle rapporten van de OKC-TN.

Vragen?

Heb je een vraag over het onderwijs? Dan kan je altijd de Commissaris Onderwijszaken aanspreken, of mail naar coz@arago.utwente.nl.