Aragokamer

De Aragokamer is momenteel gesloten.

Organisatie onderwijs

De evaluatie en controle van het onderwijs wordt gedaan door een aantal verschillende instanties op een aantal verschillende niveaus. Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de instanties die het meest direct betrokken zijn bij de studies Technische Natuurkunde en Applied Physics.

SOTN – Directe terugkoppeling van klachten

Het Studenten Overleg Technische Natuurkunde, kortweg SOTN, is een commissie van S.V. Arago die zich bezighoudt met het onderwijs. De voornaamste taken van het SOTN zijn het direct terugkoppelen van klachten van studenten aan docenten en staf, al in de loop van het kwartiel, zodat er direct iets mee gedaan kan worden. Daarnaast onderhoudt het SOTN de tentamenbank, een database van oude tentamens van vakken om mee te oefenen.

Voor direct contact met de SOTN is er het mailadres sotn@arago.utwente.nl.

De Opleiding

De opleiding is verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs specifiek voor de bachelor Technische Natuurkunde (TN) en de master Applied Physics (AP). De meeste studenten zullen met enige regelmaat contact hebben met mensen van de opleiding.

Voor een overzicht van de opleiding zie de volgende link.

OKC-TN – Periodieke evaluatie per jaarlaag

De OKC (OnderwijsKwaliteitsCommissie) organiseert na afloop van een kwartiel per jaarlaag (B1, B2 en B3) een zogenaamd panelgesprek. In een dergelijk panel bevinden zich een aantal studenten van een jaarlaag. Met een of twee leden van de OKC-TN worden vervolgens de vakken van het afgelopen kwartiel geëvalueerd. Hiervan wordt een rapport geschreven dat wordt gecombineerd met statistieken zoals het slagingspercentages per vak.

De samenstelling van de OKC is te vinden via de volgende link.

OLC – Curriculaire evaluatie

De OpLeidingsCommissie bestaat uit een aantal studenten en docenten van TN. Het OLC heeft een curriculumbrede blik en evalueert de plaatsing van vakken daarin. Ook behandelt de OLC alle rapporten van de OKC-TN. De rol van de OLC is voor een deel adviserend maar de OLC heeft ook bijvoorbeeld ook instemmingsrecht met specifieken delen van het OER.

De samenstelling van de OLC is te vinden via de volgende link.

Vragen?

Heb je een vraag over het onderwijs? Dan kan je altijd de Commissaris Onderwijszaken aanspreken, of mail naar coz@arago.utwente.nl.