Aragokamer

De Aragokamer is momenteel gesloten.

Contact opleiding

Beleidsstaf Opleiding

Opleidingsdirecteur Stefan Kooij 053 489 3106 e.s.kooij@utwente.nl
Opleidingscoördinator Ethien Overberg-de Fretes 053 489 6706 j.e.defretes@utwente.nl
Studieadviseur Brigitte Tel 053 489 3132 b.m.tel@utwente.nl

Onderwijszaken Arago

Commissaris
Onderwijszaken
Bjorn Jongebloed 053 489 3050 coz@arago.utwente.nl
SOTN SOTN 053 489 3050 sotn@arago.utwente.nl

Opleidingscommissie

Op deze website zijn de leden, agenda’s en notulen en de contactgegevens van de opleidingscommissie te vinden: https://www.utwente.nl/tn/organisatie/olctn/

Onderwijskwaliteitscommissie TN (OKC-TN):
https://www.utwente.nl/tn/algemene-onderwijsinformatie/kwaliteitszorg/

Faculteitsraad TNW: http://fr.tnw.utwente.nl/