Aragokamer

De Aragokamer is momenteel gesloten.

Rechten en Plichten

Om je een beetje te helpen in de wirwar van regelingen hieronder een lijstje met de belangrijkste links:

Het studentenstatuut

Het studentenstatuut, waarin alle rechten en plichten voor de student staan, dit betreft de rechten plichten in algemenen zin. Deze hebben niet direct te maken met met de manier waarop onderwijs wordt gegeven.

Link: studentenstatuut

Onderwijs en Examen Reglement (OER)

Het Onderwijs en Examen Reglement (OER), waarin alle rechten en plichten voor de student staan, die betrekking hebben op het onderwijs en de examens. Hier staat bijvoorbeeld in hoe lang een docent mag doen over het nakijken van je tentamen en hoe veel pogingen je hebt op een tentamen. Het OER bestaat uit twee delen; het algemene deel en het opleidingsspecifieke deel. Het OER wordt jaarlijks herzien, vaak gaat dit om kleinere aanpassingen maar om de zoveel tijd worden ook grotere veranderingen doorgevoerd. De eindtermen en compensatieregelingen voor TN zijn te vinden in het opleidingsspecifieke deel van het OER.

Link: OER (TN)

Link: OER (AP)

Het is soms lastig iets specifieks te vinden in het OER, als dit het geval is kun je terecht bij de Commissaris Onderwijszaken van het bestuur (coz@arago.utwente.nl) of het SOTN (sotn@arago.utwente.nl).

Bindend studieadvies (BSA)

Algemene informatie over het bindend studieadvies (BSA), dat sinds 2009 voor TN van kracht is. De daadwerkelijke eisen rondom het BSA staan in het opleidingsspecifieke OER.

Link: studieadvies

OSIRIS

Inschrijven voor tentamens en vakken wordt gedaan via OSIRIS. Op OSIRIS is tevens een cijferoverzicht te vinden.

Link: osiris

NOTE: Tijdens de opleidings-Kick In heb je hier uitleg over gehad. In OSIRIS zijn de knopjes misschien wat verborgen, ze staan dus in het lichtgrijs links onderin of rechts bovenin het scherm.