Aragokamer

De Aragokamer is momenteel gesloten.

Rechten en Plichten

Opleidingswebsite

Link: www.utwente.nl/tn

Hier is in een aantal stappen alles te vinden over de opleiding en wat daaraan verwant is. Er komt nog een hoop bij kijken. Om je een beetje te helpen in de wirwar van regelingen hieronder een lijstje met de belangrijkste links:

Het studentenstatuut

Het studentenstatuut, waarin alle rechten en plichten voor de student staan, die niet met de manier van onderwijs geven te maken hebben.

Link: studentenstatuut

Onderwijs en Examen Reglement (OER)

Het Onderwijs en Examen Reglement (OER), waarin alle rechten en plichten voor de student staan, die betrekking hebben op het onderwijs en de examens:

Link: oer

Hier staat bijvoorbeeld in hoe lang een docent mag doen over het nakijken van je tentamen en hoe veel pogingen je hebt op een tentamen. De eindtermen en compensatieregelingen voor TN zijn te vinden in het opleidingsgedeelte van het OER. Deze documenten zijn vrij overzichtelijk ingedeeld, kun je echter iets niet vinden dan kun je terecht bij de Commissaris Onderwijszaken van het bestuur (coz@arago.utwente.nl) of het SOTN (sotn@arago.utwente.nl). Hieronder staat de belangrijkste informatie in het OER in compactere vorm.

Link: kort overzicht van het OER

Bindend studieadvies (BSA)

Informatie over het bindend studieadvies (BSA), dat sinds 2009 voor TN van kracht is.

Link: studieadvies

OSIRIS

Inschrijven voor tentamens en vakken kan via OSIRIS: osiris

Tijdens de opleidings-Kick In heb je hier uitleg over gehad. In OSIRIS zijn de knopjes misschien wat verborgen, ze staan dus in het lichtgrijs links onderin of rechts bovenin het scherm. Hier kan je ook uitleg vinden over het systeem.