Aragokamer

De Aragokamer is momenteel gesloten.

EL & LvV

Een vereniging is niets zonder haar leden. Maar, een vereniging zou zelfs nog minder zijn zonder sommige, zeer bepalende mensen. Vanwege al hun buitengewone activiteiten voor S.V. Arago, is er besloten de onderstaand mensen tot Erelid of Lid van Verdienste te benoemen.

Ereleden

Leden van Verdienste

Overleden Ereleden en Leden van Verdienste

Helaas zijn er in de tijd dat S.V. Arago bestaat Ereleden en Leden van Verdienste overleden. Echter, deze mensen willen wij uiteraard niet vergeten. Daarom hier onder alle Ereleden en Leden van Verdienste die overleden zijn.