Aragokamer

De Aragokamer is momenteel gesloten.

Onderwijs

Wat een studievereniging uniek maakt, is de betrokkenheid bij het onderwijs. De Commissaris Onderwijszaken en het SOTN (Studenten Overleg Technische Natuurkunde) doen samen hun best om studenten te ondersteunen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het organiseren van studieavonden, en discussielunches waarbij de opleiding directe feedback van studenten krijgt. Daarnaast kan je elk kwartiel de benodigde boeken bestellen via onze webwinkel. Neem tenslotte vooral een kijkje op onze tentamendatabase, en gebruik deze oude tentamens om je optimaal voor te bereiden. Heb je nog vragen of opmerkingen met betrekking tot onderwijs? Stuur dan een mail naar coz@arago.utwente.nl.