Aragokamer

De Aragokamer is momenteel gesloten.

Lidmaatschap

Aanmelden bij Studievereniging Arago kan door een mail te sturen naar secretaris@arago.utwente.nl of door een bestuurder aan te spreken in de Aragokamer (AK). De voordelen van het lidmaatschap van Arago zijn bijvoorbeeld korting op studieboeken en gratis thee en koffie in de AK.

De contributie wordt aan het begin van het nieuwe verenigingsjaar geïnd via een automatische incasso. De machtiging hiervoor kan getekend kan worden bij het aanmelden. Informatie en andere zaken omtrent de contributie zijn te vinden in het contributiereglement.

Naast een machtiging voor de contributie dient er een aparte machtiging voor een automatische incasso van het intern saldo getekend worden. Het intern(e) saldo is zoals de naam zegt een veelgebruikt persoonlijk saldo binnen Arago waarop bijvoorbeeld deelnemers-, print-, post-, merchandise- en cateringskosten (streepkosten) gezet worden. Dit saldo wordt periodiek geïnd en voor het uitvoeren van deze incasso is deze machtiging nodig.

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren of via een e-mail, dit vóór het einde van het verenigingsjaar met een opzegtermijn van vier weken, bij de secretaris. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli, dus opzeggen dient te geschieden vóór 4 juli. Bij niet tijdige opzegging van het lidmaatschap verplicht het lid zich om de contributie te betalen tot aan het volgende opzegmoment.

 

Heb jij één of beide van deze machtigingen niet ondertekend? Of heb je vragen over het lidmaatschap of contributie? Contacteer dan de secretaris (secretaris@arago.utwente.nl), penningmeester (penningmeester@arago.utwente.nl) of een andere bestuurder.