Aragokamer

De Aragokamer is momenteel gesloten.

Europareis 2022

Organiseert een 5-daagse reis binnen Europa voor Aragonauten. In 2018 gaat S.V. Arago’s Europareis naar Denemarken! Europareis is een vijfdaagse reis; van ’s ochtends 10 juli tot ’s ochtends 15 juli. In die tijdsspanne gaan we weer verschillende bedrijven, instituten en universiteiten met natuurkundige achtergrond bezoeken. Zoals genoemd, gaat de reis dit jaar naar Denemarken en geheel daarbij aansluitend is luidt het motto: ‘Charming as a quark in Denmark.’ We zullen overnachten in Hamburg en Aarhus, waarna we twee dagen in Kopenhagen blijven slapen. Op deze pagina zullen in de loop van de tijd alle samenwerkingsverbanden verschijnen.

De Europareis 2022 is te bereiken via europareis2022@arago.utwente.nl en bestaat momenteel uit:

  • Robert van der Lelie (Voorzitter)
  • Marieke van der Klis (Secretaris)
  • Tim Ourensma (Penningmeester)
  • Pepijn Hoekstra (Commissaris Externe Betrekkingen)
  • Naomi Spier (Commissaris Bedrijven)
  • Yorick Vos (Commissaris Logistiek)