Aragokamer

De Aragokamer is momenteel gesloten.

Uitreiking Mevrouw de Winterprijs

Op de afgelopen dies van S.V. Arago is wederom de Mevrouw de Winterprijs uitgereikt. Dit jaar ging
de prestigieuze prijs naar Stefan Kooij. Uiteraard is hij in zijn rol als opleidingsdirecteur al dicht
betrokken bij de opleiding en de studenten, maar met zijn inzet overstijgt hij duidelijk wat van hem
vanuit zijn rol verwacht wordt. Zo stimuleert hij activisme onder studenten en weet hij op een diploma-
uitreiking altijd van iedere student wel iets te noemen waar deze zich tijdens zijn studie voor heeft
ingezet. Daarbij is hij actief bezig met het betrekken van studenten en de studievereniging, zoals
bijvoorbeeld bij de aankomende verhuizing van de Aragokamer. Hiernaast is hij ook nog eens heel
betrokken bij verscheidene activiteiten van Arago, zoals het zeilweekend en meerdere studiereizen.
Voor onder andere al deze inspanning werd Stefan beloond met de Mevrouw de Winterprijs.