Arago room

The Arago room is currently closed.

Het 116e kandidaat-bestuur is bekend!

Het 116e kandidaat-bestuur der S.V. Arago is bekend! Het 95e bestuur denkt dat dit bestuur altijd verbonden zal zijn met de leden, en hoopt dat zij op de ALV in september als volgt worden

geconstitutioneerd:

 

 

Gijs Lammertink – Voorzitter
Marieke van der Klis – Secretaris
Janiek Weening – Penningmeester
Luc Willemsen – Commissaris Interne Betrekkingen
Tijn Urlings – Commissaris Externe Betrekkingen
Bob Stegeman – Commissaris Onderwijszaken

“Vrije elektronen: we doen maar wat”