Arago room

The Arago room is currently open.

New confidential contacts / Nieuw luisterend oor

English version can be found below.

Enkele weken terug zijn er twee nieuwe luisterende oren aangesteld en is het oude luisterend oor gestopt. Dit nieuwsbericht is er om jullie te informeren over wat het luisterend oor doet en wie deze functie sinds kort heeft.

Het luisterend oor is aangesteld om met leden te praten die graag een verhaal kwijt willen over iets wat hun op het hart ligt. Deze gesprekken zijn confidentieel, maar niet met professionals; het luisterend oor is er vooral om te luisteren.

De nieuwe luisterend oren zijn:
Anne Kraai en Marel Vrerink, je kunt ze benaderen door te mailen naar:
luisterendoor@arago.utwente.nl

Of te bellen naar:
Anne: +31 6 22096928
Marel: +31 6 40199609

Of door ze gewoon aan te spreken als je ze tegenkomt op de universiteit.

En als laatste, heel erg bedankt aan Sietse Reintsema voor zijn tijd als luisterend oor.

Denk aan jezelf,

Liefs,

Bestuur 96


Nederlandse versie kan hierboven worden gevonden.

A few weeks ago, two new confidential contacts were appointed and the old confidential contacts stopped. This news item is to inform you about what a confidential contact does and who has recently taken up this position.

The listening ear has been tasked to talk with members who would like to tell a story about something that is close to their hearts. These conversations are confidential, but not with professionals; The listening ear is mainly there to listen.

The new listening ears are:
Anne Kraai and Marel Vrerink,

you can approach them by sending an email to:
luisterendoor@arago.utwente.nl

Or calling:
Anne: +31 6 22096928
Marel: +31 6 40199609

Or by simply addressing them when you meet them at university.

And finally, thank you very much to Sietse Reintsema for his time as a listening ear.

take care of yourselves,

Love,

Bestuur 96