Arago room

The Arago room is currently open.

Bestuur 1984

Het 26e bestuur der S.V. Arago (1984)

Besturen

Van boven naar beneden en van links naar rechts: Frank de Leeuw, Jaap van der Weide, Adri Ruiter, René Fierkens, Arjan te Marvelde, Klaas Visscher, Jan Dekker, Marcel van Helsdingen en Diane Martens