Aragokamer

De Aragokamer is momenteel gesloten.

Herman de Winter

Herman de Winter

Herman de Winter – Erelid van 6 oktober 1975 tot 7 oktober 2005

Op 30 november 1970 richtten enkele studenten en docenten de studievereniging voor Technische Natuurkunde op. Professor De Winter, de eerste decaan van de faculteit TN, was de man met de visie achter die oprichting, en daarvoor werd hij tot eerste Erelid der S.V. Arago benoemd. Met zijn verkregen Erelidmaatschap was het dan ook niet vreemd dat gedurende de rest van zijn leven, hij en zijn vrouw een warm hart toedroegen aan de studievereniging.

Zo was er ieder jaar een open huis bij echtpaar De Winter, waar alle studenten TN welkom waren. Daarnaast nam hij als begeleider deel aan de studiereizen naar Tjechië, Hongarije, Oostenrijk en Zwitserland.

Zijn gulheid richting Arago, in de vorm van giften aan verschillende activiteiten, waaronder de eerste bestuursetentjes, zal nooit vergeten worden.