Aragokamer

De Aragokamer is momenteel gesloten.

Leen van der Marel

Leen van der Marel

Leen van der Marel – Erelid van 27 maart 1983 tot 22 maart 2003

Hoewel Leen niet bij de oprichting betrokken was, speelde hij in zijn elf jaar lange functie van faculteitsdecaan wel een belangrijke rol voor Arago.

Naast zijn inzet voor de visie van de studievereniging – een goed contact tussen docenten en studenten en goed onderwijs – regelde hij ook vele van de kamers die Arago bewoond heeft. Ook schuwde hij niet het geld van de faculteit te besteden aan Arago-activiteiten die zich inzetten voor de kwaliteit van het onderwijs.

Daarnaast speelde hij regelmatig bemiddelaar tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten. Zijn betrokkenheid van het eerste uur, zijn pleidooien voor het belang van Arago en zijn vele andere bijdragen hebben zijn verkiezing tot Erelid mogelijk gemaakt.