Aragokamer

De Aragokamer is momenteel gesloten.

Ruud Oldenbeuving

Ruud Oldenbeuving

Ruud Oldenbeuving – Lid van Verdienste sinds 24 september 2009

Het begon voor Ruud allemaal met een doegroep en de introductiecommissie. Het organiseren van dergelijke evenementen beviel hem zo goed dat het bestuur van Arago volgde in de functie van Secretaris en ook werd hij lid van de BACO. Tevens ontdekte hij in deze tijd zijn passie voor het schrijven bij de Focus.

Toen in 2005 het zevende lustrum der S.V. Arago plaatsvond heeft Ruud als Commissaris Drukwerk een aanzienlijke bijdrage geleverd aan dit mooie fenomeen. Na het lustrum organiseerde hij de Ke Ji-studiereis naar China in 2006. Na zijn afstuderen bleef hij actief in de adviesorganen van onze vereniging, het CA en de BROO, om zijn opvolgers als bestuur en studiereiscommissie van zijn wijze raad te voorzien.

Deze indrukwekkende lijst aan activiteiten binnen de vereniging is nog niet alles. Zijn stijl en plezier waarmee hij al deze dingen gedaan heeft, drukken nog steeds een stempel op de manier waarop Arago functioneert. Een Lidmaatschap van Verdienste meer dan waardig.